Naujienos

Pradžia

Kovotojas su komunizmo virusu

Kovotojas su komunizmo virusu

Šiemet minime Lietuvos žvalgo, kovotojo su tarpukario Lietuvoje antivalstybinę veiklą vykdžiusiais komunistinių organizacijų nariais Povilo Lašo-Spiridonovo 145-ąsias gimimo metines.

P. Lašas-Spiridonovas gimė 1879 m. birželio 23 d. Kaune. Baigęs gimnaziją, tarnavo Rusijos imperijos armijoje, 1903–1914 m. dirbo raštininku Kauno gubernijos kanceliarijoje, tarnavo Kauno, Utenos, Zarasų policijos nuovadose. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, evakuotas į Baltarusiją, tarnavo Vitebsko gubernijos policijoje, po 1917 m. Rusijos vasario revoliucijos – armijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą.

Nuo 1919 m. dirbo Lietuvos žvalgyboje, 1924–1935 m. ėjo įvairias pareigas Lietuvos politinės policijos, Kriminalinės policijos, Valstybės saugumo departamento (VSD) padaliniuose Kaune, Mažeikiuose, Šiauliuose. Lietuvos Respublikos Prezidento 1932 m. vasario 15 d. aktu Nr. 158 apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 4 laipsnio medaliu. 1935–1938 m. P. Lašas-Spiridonovas dirbo VSD Agentūros skyriaus Komunistinių organizacijų dalies vedėju.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, P. Lašas-Spiridonovas 1941 m. buvo suimtas, išgyveno sovietų saugumo vykdytas masines žudynes Červenėje. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai vėl buvo suimtas ir nubaustas 8 m. lagerio. Mirė nuo išsekimo Vilniaus Lukiškių kalėjime 1945 m. gegužės 8 d. Palaidojimo vieta nežinoma.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami P. Lašo-Spiridonovo baudžiamojoje byloje saugomi dokumentai bei Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Kauno regioninio valstybės archyvo saugomi dokumentai bei nuotraukos.

Dėkojame Violetai Rutkauskienei už pagalbą rengiant parodą.

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

Kviečiame apsilankyti.