Naujienos

Pradžia

„Jos rankose buvo Lietuvos likimas“

„Jos rankose buvo Lietuvos likimas“

Lietuvos žvalgė, aktyvi visuomenės veikėja Marcelė Kubiliūtė gimė 1898 m. liepos 28 d. Rokiškio aps. Panemunėlio vls. Tindžiulių k.

1912 m. apsigyveno Vilniuje, lankė lietuvišką dviklasę mokyklą, lietuvių švietimo draugijos „Saulė“ kursus. Baigusi mokyklą, įsidarbino laikraščio „Viltis“ redakcijoje.

1918–1925 m. dirbo Lietuvos žvalgyboje. 1919 m. rugpjūčio mėn. perėmė ir perdavė į Kauną svarbius plataus masto sukilimą Lietuvoje rengusios Lenkų karinės organizacijos (POW) dokumentus. Pagal gautus duomenis, buvo išaiškintas POW štabas, bunkeris su ginklais, suimti kelis šimtai sąmokslininkų.

1925–1940 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos šifruotoja ir archyvo tvarkytoja, pirmąja sekretore. Prasidėjus Vokietijos-SSRS karui, dalyvavo Birželio sukilime, karo metais – antinaciniame pasipriešinime, nuo nacių gelbėjo žydus. 

Lietuvos Respublikos Prezidento 1928 m. apdovanota 2 rūšies 3 laipsnio Vyties kryžiaus ordinu ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 4 laipsnio medaliu, 1930 m. – Vytauto Didžiojo ordino 5-ojo laipsnio medaliu, o 1938 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu.

1944 m. rugpjūčio 22 d. M. Kubiliūtė sovietų saugumo buvo suimta ir 5 metams ištremta į Tiumenės sritį. 1949 m. grįžusi iš tremties apsigyveno Tauragėje, o 1956 m. persikėlė į Vilnių. Sovietų saugumas stebėjo M. Kubiliūtę, įtariant ją bendradarbiavimu su Vokietijos, vėliau – su Didžiosios Britanijos žvalgybomis. Persekiojimas nutrauktas tik 1957 m. rugsėjo mėn., kai apie sunkiai susirgusios M. Kubiliūtės ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis nebuvo rasta jokių įrodymų.

M. Kubiliūtė mirė 1963 m. birželio 13 d. Palaidota Vilniaus Rasų kapinėse.

Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. rugsėjo 18 d. dekretu apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).

Minint Marcelės Kubiliūtės 125-ąsias gimimo metines, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami Lietuvos ypatingojo archyvo bei Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomi dokumentai ir nuotraukos.

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

Kviečiame apsilankyti.