Naujienos

Pradžia

Antanas Kraujelis-Siaubūnas

Antanas Kraujelis-Siaubūnas

1965 m. kovo 17 d. Utenos rajono Papiškių kaime, ginkluotų saugumiečių ir kareivių apsuptame A. Pinkevičiaus name nusišovė vienas paskutinių Lietuvos laisvės kovotojų Antanas Kraujelis-Siaubūnas.

Pristatome Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) A. Kraujeliui vestos operatyvinės paieškos bylos įskaitos kortelę, kurioje nurodyta, kad „A. Kraujelis 1950 m. įstojo į Antano vadovaujamą partizanų būrį (dokumente – „ginkluota nacionalistine gauja“). Pradžioje buvo eiliniu partizanu (dokumente – „eiliniu banditu“), o vėliau ‒ žvalgybos viršininku. Sunaikinus partizanų būrį, nuo 1954 m. slapstėsi. 1965 m. kovo 17 d. likviduotas.“ Paieškos byla nutraukta dėl „objekto likvidacijos“.

Bendraukime Lietuvos partizanų dokumentų elektroniniame archyve (epartizanai.archyvai.lt), Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyve (lyavaizdai.archyvai.lt) ir Lietuvos archyvų virtualių parodų portale (virtualios-parodos.archyvai.lt).

#Lietuvosypatingasisarchyvas #Lietuvosarchyvai #praeitis_ateičiai #Lietuvospartizanai