Dokumentai

Pradžia

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizano Jono Šeinausko-Alyzo dienoraštis

1947 m. spalis–1948 m. sausis
Dienoraščiai, atsiminimai

Dokumentas 1948-01-03 rastas Kupiškio aps. Kupiškio vls. Duoniūnų k.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15825/3
Bylos priedas
Priedas prie bylos 1
Lapų Nr.
Nuo 3-14 iki 3-22