Dokumentai

Pradžia

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanai Kupiškio aps., Kupiškio vls., Šepetos pelkėje

1947 m. spalis
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Albertas Apšega-Raišys, 2. Viktoras Sabaliauskas-Kirvis. Antroje eilėje –  Jonas Šeinauskas-Alyzas. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Bronius Stukas-Saulius, 2. Jonas Tamošiūnas-Trockis, 3. Aleksas Daukas-Onytė, 4. Leonas Tubelis-Panceris, 5. Jonas Sabulis-Juodis, 6. Petras Mockevičius-Petriškevičius, 7. Anicetas Laužikas-Švitrigaila, 8. Jonas Bočiulis-Dragūnas, 9. Juozas Apšega-Strausas. Nuotrauka 1947-12-25 rasta pas žuvusį  Aleksą Dauką-Onytę Kupiškio aps. Kupiškio vls. Mirabelio k.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15825/3
Bylos priedas
Priedas prie bylos 1
Lapų Nr.
3-3