Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos partizanai Jurbarko aps., Pavidaujo miške

1950 m. pavasaris
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Juozas Kisielius-Genius, 2. Juozas Aksamitauskas-Sakalas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Petras Stankus-Gruodis, 2. Juozas Palubeckis-Simas. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
284-5