Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos partizanai

[1949 m.]
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Juozas Kisielius-Genius, 2. [Kazimieras Ruibys-Inžinierius]. Antroje eilėje iš kairės: 1. apygardos vadas Antanas Bakšys-Klajūnas, 2. Jonas Urbšaitis-Žilius. Trečioje eilėje: 1. Vladas Mišeikis-Tarzanas, 2. Petras Stankus-Gruodis, 3. Juozas Palubeckis-Simas, 4. [Vytautas Slapšinskas]. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
284-4