Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai

Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Juozas Aksamitauskas-Sakalas, 2. Juozas Kiliotaitis-Dagys. Antroje eilėje iš kairės: 1. Juozas Palubeckis-Simas, 2. Petras Stankus-Gruodis, 3. Antanas Kisielius-Vilius, 4. Antanas Pažereckas-Dobilas, 5. Juozas Kisielius-Genius, 6. Vytautas Palubeckis-Viktoras. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
284-3