Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos partizanai Jurbarko aps., Pavidaujo miške

1950 m. pavasaris
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje – [Juškys]-Aras. Antroje eilėje iš kairės: 1. Juozas Kisielius-Genius, 2. apygardos vadas Antanas Bakšys-Klajūnas, 3. Vladas Mišeikis-Tarzanas, 4. Juozas Aksamitauskas-Sakalas, 5. Jonas Stoškus-Eimutis. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Petras Stankus-Gruodis, 2. Juozas Palubeckis-Simas, 3. Juozas Žagaras-Girdenis, 4. Jonas Nuobaras-Lyras. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
284-1