Dokumentai

Pradžia

LSSR KGB darbuotojų paimtos partizanų nuotraukos

1945–1950 m.
Fotodokumentai

LSSR KGB darbuotojų [1953-1954 m.] į bylą įklijuotos nuotraukos.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
284