Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Petras Stankus-Gruodis

Ne vėliau kaip 1948-11-08
Fotodokumentai

Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
283-8