Dokumentai

Pradžia

Vakarų Lietuvos srities partizanai

Ne vėliau kaip 1949-09-09
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Antanas Seneckis-Žaibas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Kęstučio apygardos vadas Antanas Bakšys-Klajūnas, 3. srities vadas Aleksandras Milaševičius-Ruonis, 5. srities štabo narys Antanas Liesis-Idenas, 6. Mečys Orlingis-Ričardas. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
283-2