Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos partizanai Jurbarko aps., Pavidaujo miške

1950 m. pavasaris
Fotodokumentai

Antroje eilėje iš kairės: 1. apygardos vadas Antanas Bakšys-Klajūnas, 2. [Juškys]-Aras, 3. Juozas Kisielius-Genius, 4. Petras Stankus-Gruodis, 5. Juozas Palubeckis-Simas, 7. Jonas Stoškus-Eimutis. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
283-1