Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos partizanai

[1949 m.]
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Petras Stankus-Gruodis, 2. Juozas Palubeckis-Simas, 3. apygardos vadas Antanas Bakšys-Klajūnas. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
282-3