Dokumentai

Pradžia

Pietų Lietuvos srities atstovai pakeliui į Lietuvos partizanų vadų susitikimą

1948 m. gruodis
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, 2. Pietų Lietuvos srities vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 3. Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Antanas Blažaitis-Zigmas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, 2. Vaidoto rinktinės partizanas Petras Stankus-Gruodis, 3. Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Palubeckis-Simas, 4. Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Kiliotaitis-Dagys. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
282-2