Dokumentai

Pradžia

Pietų Lietuvos srities atstovai pakeliui į Lietuvos partizanų vadų susitikimą

1948 m. gruodis
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, 2. Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, 3. Pietų Lietuvos srities vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 4. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras. Antroje eilėje iš kairės Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai: 1. Juozas Palubeckis-Simas, 2. Petras Stankus-Gruodis, 3. Juozas Kiliotaitis-Dagys, 4. Antanas Blažaitis-Zigmas. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
282-1