Dokumentai

Pradžia

Metalinė dėžė su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago sukauptais partizanų dokumentais

Ne vėliau kaip 1957-01-23
Fotodokumentai

Metalinė dėžė su dokumentais 1957-01-15 rasta Varėnos r. Puvočių k. gyventojo Broniaus Tamulevičiaus sodyboje. LSSR KGB darbuotojų daryta nuotrauka.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
Nuo 230-1 iki 230-3