Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos [Šalnos rajono Aušrelės] dalinio pranešimas apie likvidavimą Nr. 1

1952-05-22
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
223
Lapų Nr.
215