Dokumentai

Pradžia

LSSR KGB darbuotojų darytos partizanų dokumentų ir metalinės dėžės, kurioje jie buvo sudėti, nuotraukos

Ne vėliau kaip 1957-01-23
Fotodokumentai

Metalinė dėžė su dokumentais 1957-01-15 rasta Varėnos r. Puvočių k. gyventojo Broniaus Tamulevičiaus sodyboje.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
230