Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago rašomoji mašinėlė

1957 m.
Fotodokumentai

Rašomoji mašinėlė 1957-01-13 rasta Varėnos r. Bingelių k. gyventojos Stasės Bilinskienės sodyboje. LSSR KGB darbuotojų daryta nuotrauka.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
229-2