Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago radijo imtuvas ir baterija

1956–1957 m.
Fotodokumentai

Radijo imtuvas ir baterija 1956-12-10 rasti Alytaus m. gyventojo Petro Brūzgos namuose. LSSR KGB darbuotojų daryta nuotrauka.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
229-1