Dokumentai

Pradžia

LSSR KGB darbuotojų darytos partizanų daiktų (radijo imtuvo, baterijos ir rašomosios mašinėlės) nuotraukos

1956–1957 m.
Fotodokumentai

Radijo imtuvas ir baterija 1956-12-10 rasti Alytaus m. gyventojo Petro Brūzgos namuose, rašomoji mašinėlė 1957-01-13 rasta Varėnos r. Bingelių k. gyventojos Stasės Bilinskienės sodyboje.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
229