Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Laisvės kovotojų partizanų viršininko atestacija

Ne vėliau kaip 1952-03-06
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
220
Lapų Nr.
Nuo 105 iki 108