Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) partizanų viršininkų atestavimo nuostatai. Išrašas

Išrašas darytas ne vėliau kaip 1952-03-06
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
220
Lapų Nr.
103, 104