Dokumentai

Pradžia

Sričių statutų VII-XII skyrių provizorinis planas (Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto 1950-04-22 rašto priedas)

Ne vėliau kaip 1950-04-22
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
220
Lapų Nr.
93