Dokumentai

Pradžia

LSSR KGB darbuotojų darytos partizanų dokumentų ir bidono, kuriame jie buvo sudėti, nuotraukos

Ne vėliau kaip 1957-02-04
Fotodokumentai

Bidonas su dokumentais 1957-01-10 rastas Jiezno r. Želkūnų k. gyventojo Prano Pranckevičiaus sodyboje.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
228