Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-07-22 įsakymas Nr. 11 dėl rinktinės kuopų pavadinimų keitimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-07-22
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
230
Lapų Nr.
38