Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Roko tekstas „Šis tas iš partizanų taktikos“

1949 m. gruodis
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
115
Lapų Nr.
Nuo 1 iki 28
Pastabos
Skelbiami du teksto variantai – rankraštinis ir spausdintas.