Dokumentai

Pradžia

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Gedimino tėvūnijos vado 1949-09-22 įsakymas Nr. 16 dėl partizanų paskyrimo, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos nario Vytauto Gužo-Kardo, [Kudirkos būrio] partizanų Lapo (slap.), Aušros (slap.), Medžiotojo (slap.), Žaibo (slap.) ir Gedimino (slap.) žūties, rinktinėje išleistų spaudos leidinių privalomųjų egzempliorių siuntimo rinktinės štabo visuomeninei daliai bei [Jaunučio būrio] ir jo veikimo teritorijos išskyrimo iš Gedimino tėvūnijos sudėties. Nuorašas

Nuorašas darytas 1950-12-16
Veiklos dokumentai

Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
Nuo 187 iki 189