Dokumentai

Pradžia

Lietuvos Respublikos Romos katalikų 1947-09-20 laiškas popiežiui Pijui XII. Nuorašas

Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1948-01-06
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
561
Lapų Nr.
Nuo 86 iki 88