Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vado Vaclovo Voverio-Žaibo raštas Merkio rinktinės vadui dėl Merkio rinktinės partizanų dalinėlio perėmimo

1946-10-27
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
471