Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio raštas rinktinės vadui dėl Alytaus aps. Alovės vls. veikiančių 1-ojo būrio partizanų priskyrimo prie [Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės] ir pageidavimo likti Merkio rinktinės sudėtyje

1946-12-17
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
390