Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko prašymas rinktinės vadui atšaukti nurodymą dėl 1-ojo būrio išformavimo ir Alytaus aps. Alovės vls. veikiančios būrio dalies prijungimo prie Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės

1947-03-19
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
364