Dokumentai

Pradžia

Partizano Albino (slap.) žūties 1945 m. vasario mėn. Aytaus aps. Merkinės vls. Galintėnų k. aplinkybių aprašymas

1946-11-30
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
237