Dokumentai

Pradžia

Partizano Rickaus (slap.) žūties 1945 m. kovo 18 d. [Alytaus aps.] aplinkybių aprašymas

1946-11-30
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
236