Dokumentai

Pradžia

Partizanų Petro Stankevičiaus-Sakalo ir Tigro (slap.) žūties 1945 m. birželio 13 d. Alytaus aps. Alovės vls., Varčios miške aplinkybių aprašymas

1946-12-03
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
232