Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizano Kunoto (slap.) žūties 1945 m. rugsėjo 3 d. Alytaus aps. Alovės vls. Vabalių k. aplinkybių aprašymas

1946-12-05
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
228