Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizano Vaclovo Remeikos-Jockaus žūties 1945 m. rugsėjo 16 d. Alytaus aps., Subartonių miške aplinkybių aprašymas

1946-12-05
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
227