Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės vado adjutanto [Valentino Paulausko]-Pauliuko žūties 1945 m. gruodžio 21 d. Alytaus aps. Alovės vls. [Vabalių] k. aplinkybių aprašymas

1946-12-07
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
218