Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės partizano Ąžuolaičio (slap.) žūties 1946 m. sausio mėn. Alytaus aps. Merkinės vls. Galintėnų k. aplinkybių aprašymas

1946-12-07
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
216