Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado pavaduotojo Vinco Batulevičiaus-Gailiaus žūties 1946 m. [birželio 5 d.] Varėnos aps. Merkinės vls. Pilvingių k. aplinkybių aprašymas

1946-12-08
Veiklos dokumentai

A. Ramanauskas-Vanagas savo atsiminimuose rašė: „Birželio mėn. 5 dieną su Jūrininku ir dar keliais kovotojais iškeliavau pas Merkinės bataliono partizanus, nes birželio 2 dienos naktį Galintėnų kaime ant pasalaujančių rusų užėjo bataliono vadas Gailius ir žuvo.“

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
215