Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko Alfonso Bucevičiaus-Studento rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamų partizanų žūties aplinkybių aprašymų lydraštis

1946-12-14
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
201