Dokumentai

Pradžia

Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado Jono Žemaičio-Vytauto raštas sričių vadams dėl sąjūdžio narių skirstymo, įsakymo vadovautis sužeidimo ženklo taisyklėmis, Jono Kimšto-Žygūno ir Aleksandro Milaševičiaus-Ryklio paskyrimo pirmuoju ir antruoju BDPS vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado pavaduotojais ir kt.

1949-01-01
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
105