Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos štabo Organizacinio skyriaus parengtų „Nurodymų kaip elgtis karo atveju“ projektas. Nuorašas

Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1949-04-18
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
Nuo 101 iki 102