Dokumentai

Pradžia

Vakarų Lietuvos srities vado Aleksandro Milaševičiaus-Vairo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vadui siunčiamų dokumentų lydraštis

1949-04-18
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
99