Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos partizano [Algirdo Šermukšnio]-Žilvino dienoraštis. 18 sąsiuvinis.

1950-07-17 – 1950-07-22
Dienoraščiai, atsiminimai

1953 m. balandžio 10 d. Algirdas Šermukšnis-Žilvinas (slap. „Vacys“) buvo suimtas ir užverbuotas LSSR MGB.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
246
Lapų Nr.
Nuo 214 iki 216