Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos partizano [Algirdo Šermukšnio]-Žilvino dienoraštis. 16 sąsiuvinis.

1950-06-17 – 1950-06-28
Dienoraščiai, atsiminimai

Tauro apygardos partizano [Algirdo Šermukšnio]-Žilvino dienoraštis

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
246
Lapų Nr.
Nuo 187 iki 199