Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos partizano [Algirdo šermukšnio]-Žilvino dienoraštis. 14 sąsiuvinis.

1950-05-21 – 1950-06-05
Dienoraščiai, atsiminimai

1953 m. balandžio 10 d. Algirdas Šermukšnis-Žilvinas (slap. „Vacys“) buvo suimtas ir užverbuotas LSSR MGB.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
246
Lapų Nr.
Nuo 157 iki 172