Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Algimanto Matusevičiaus-Neptūno 1950-04-09 įsakymas Nr. 8 dėl rinktinės partizanų pasveikinimo Velykų proga, partizanų apdovanojimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-04-09
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
89