Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado pavaduotojui dėl Alytaus aps. Alovės vls. esančios Merkio rinktinės veikimo teritorijos dalies prijungimo prie [Dzūkų rinktinės] Geležinio Vilko grupės veikimo teritorijos

1947-03-09
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
375